ພວກເຮົາຂໍອະໄພ! ຂ່າວ

ຂໍອະໄພ - ພວກເຮົາມີບັນຫາວິທີການຊໍາລະເງິນ!


Hello Dreadbag friends,

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ມີວິທີການຊໍາລະເງິນ "ການຄັດເລືອກ" ບັນຫາ.

ທີມງານ Dreadbag ຂອງທ່ານ