Dreadbag - ຄຸນນະພາບ, ແບບ, ບຸກຄົນ, ທາງວິນຍານ, ຄວາມຮັກຂອງທໍາມະຊາດ, ເຄົາລົບແລະການວິຈານຂອງນະຄອນຫຼວງສະຫະປະຊາຊາດໃນຫລວງ dreadlocks


ຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງຄືກັບພວກເຮົາ?

Dreadlock Hat Shopນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຖາມມາກ່ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ Dreadbag ຖືກເປີດຕົວ. ຫນ້າທໍາອິດ, ແນ່ນອນ, ມັນປະມານຫນຶ່ງ ຫມວກກັນກະທົບສໍາລັບ dreadlocks, ຫນ້າທໍາອິດແລະສໍາຄັນ, ມັນຄວນຈະສະດວກສະບາຍ, stylish ແລະປະຕິບັດແລະແນ່ນອນປົກປ້ອງ dreads ຈາກຝຸ່ນແລະຝົນ. ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດ, ຍັງ Dreadbag ຄວນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາໃນໄລຍະກິລາແລະໃນການເຮັດວຽກທີ່ຈະສາມາດຍ້າຍອອກສະດວກສະບາຍແລະ freely ດ້ວຍ dreads ຂອງພວກເຮົາ.

ຈຸດປະສົງທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຈັດການໄດ້ດີໂດຍມີຄຸນນະພາບທີ່ດີຂອງການເຮັດວຽກ, ການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງວັດສະດຸແລະການອອກແບບສະໄຕ.

ແຕ່ບໍ່ມີຫຼາຍກວ່ານີ້ບໍ?

Dreadbagde - Dreadlocks Beanie Shopມັນໄດ້ກາຍເປັນຢ່າງຊັດເຈນວ່າຄວາມສໍາຄັນຂອງ dreadlocks ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄັດເລືອກຫົວຫມີ. ປະຊາຊົນປະຕິບັດ dreadlocks ສໍາລັບເຫດຜົນຕ່າງໆ. ແຕ່ສໍາລັບປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່, ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາຍັງເປັນການສະແດງອອກຂອງຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນເລື້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທໍາມະຊາດແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງນະຄອນຫຼວງ.

ຄໍາຖາມທີ່ເປັນທໍາມະຊາດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນຕົວແທນແມ່ນ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາ dreadlocks ລາວມີຫລວງ, ເຊິ່ງຜະລິດຢູ່ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ inhumane ເສັ້ນໄຍສານເຄມີແມ່ນ flown ແລ້ວ halfway ໃນທົ່ວໂລກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຂາຍໂດຍບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈພຽງແຕ່ໃນທີ່ດີທີ່ສຸດກໍາໄລ ແລະໄດ້ຮັບເງິນຈາກທະນາຄານຈົນກ່ວາມັນໄດ້ຜົນກໍາໄລທີ່ສຸດ?

"ອີກໂລກທີ່ດີກວ່າອີກ!"

ຄໍາຕອບທີ່ຈະແຈ້ງຂອງພວກເຮົາແມ່ນ "ບໍ່ມີ", dreadlocks ແລະທຸກຄົນຄວນຈະມີດີກວ່າ, ແລະພວກເຮົາກໍາລັງໃຈວ່າວ່າບໍ່ມີວິທີອື່ນ. ສໍາລັບເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາດໍາເນີນການປ້າຍ "Dreadbag" ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະຄົນວ່າມີວິທີອື່ນ!

ໃນຄວາມຫມາຍນີ້ - ຮັກສາມັນແທ້! ????

ທີມງານ Dreadbag ຂອງທ່ານ

ລົດເຂັນ

X